Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri bölümünün çevrimiçi ders yönetim sisteminin kısa adıdır. Amaç öğrencilere ve öğretim üyelerine paylaşımda bulunabilecekleri bir ortam sağlamaktır. Erişim için http://ataekonometri.atauni.edu.tr/ adresini tıklayınız.