Hakkımda

Öğrenim
Akademik Yayınlar

Lisans:

Atatürk Üniversitesi / İ.İ.B.F. / İktisat / 2008

Yüksek Lisans:

Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sayısal Yöntemler / 2010

Doktora:

Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri / 2014

 

Akademik

2008 - 2010 / Erzincan Üniversitesi / Öğr. Gör.

2010 - 2014 / Atatürk Üniversitesi    / Arş. Gör.

2014 - 2015 / Atatürk Üniversitesi    / Arş. Gör. Dr.

2016 -           / Atatürk Üniversitesi    / Yrd. Doç. Dr.

 

 


 

Tez | Doktora

1. ERKAL, G. (2014) "Mega Spor Etkinliklerinin Ekonomik Etkilerinin Ekonometrik Simülasyon Yöntemi ile İncelenmesi: 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Örneği".

Makale | Ulusal - Uluslararası Hakemli

2. AKINCI, M., ERKAL, G., YILMAZ, Ö.  (2015) "Ekonomik Özgürlükler ve Yolsuzluk İlişkisi: Türkiye İçin Bir Zaman Serisi Analizi". Hak-iş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi, (1)

3. ERKAL, G., AKINCI, M., YILMAZ, Ö. (2015) "Yoksulluk, Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Doğu Avrupa ve Latin Amerika Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz". Tisk Akademi Dergisi, 10(19)

4. ERKAL, G., AKINCI, M., YILMAZ, Ö., (2015) "Politik İstikrarsızlık ve Yolsuzluk İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi". Ege Akademik Bakış Dergisi, (3)

5. ERKAL, G., AKINCI, M., YILMAZ, Ö. (2014) "Yolsuzluk ve İktisadi Büyüme İlişkisi: OECD ve AB Ülkeleri Üzerine Panel Sınır Testi Analizi". Sayıştay Dergisi, (92)

6. ABAR, H., ERKAL, G., YILMAZ, Ö. (2014) "Kamu Harcama Çeşitleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmiş, Gelişmekte Olan Ve Az Gelişmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi"., 33(2)

Bildiri | Kongre

7. ÖZER, H., ERKAL, G. (2013) "Orta Asya ve Kafkasya Ülkelerinin Türkiye’nin Dış Ticareti İçerisindeki Paylarının İdeale Yakın Talep Sistemi ile Analizi".

Bildiri | Sempozyum

8. ÖZER, H., ERKAL, G. (2013) "OECD Ülkelerinin Ticaret Paylarının İdeale Yakın Talep Sistemi ile Tahmini".

9. ÖZER, H., ERKAL, G. (2013) "Türkiye’de Elektrik Enerjisi Talebi Tahmini ve Elektrik Tüketimi ile Cari Açık İlişkisi".

10. ÖZER, H., ERKAL, G. (2012) "Türkiye’de Antidamping Uygulamalarının Ekonometrik Analizi".

11. ÖZER, H., OKTAY, E., ERKAL, G. (2011) "Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastaneleri Polikliniklerinden Hizmet Alan Hastaların Memnuniyeti Araştırması, 12. International Symposium On Ekonometrics Statistics and Operations Research, 26-29.05.2011 Denizli".

Projeler | Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

12. OKTAY, E., , YILMAZ, Ö., ÖZÇOMAK, M., TALAŞ, E., ALKAN, Ö., KARAASLAN, A., ABAR, H., ÇAKMAK, F., ÇELİK, A., EREN, M., AKYOL, K., GÖLVEREN, E., ERKAL, G. "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünce Verilen Derslerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Materyali ile Desteklenmesinin Öğrencilerin Başarısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması"., (2013211)