FAQ

03 /
Ekonometrinin tarihsel gelişimi

Ekonometri, ekonomik verilerin, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla ekonomik ilişkilerin ampirik bir biçimde değerlendirerek, bu veriler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde daha güçlü bilgisayar yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.

01 /
Ekonometri kavramı
 1. Akdeniz Üniversitesi

 2. Atatürk Üniversitesi

 3. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

 4. Celâl Bayar Üniversitesi

 5. Cumhuriyet Üniversitesi

 6. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 7. Çukurova Üniversitesi

 8. Dokuz Eylül Üniversitesi

 9. Dumlupınar Üniversitesi

 10. Gazi Üniversitesi

 11. İnönü Üniversitesi

 12. İstanbul Üniversitesi

 13. Karadeniz Teknik Üniversitesi

 14. Kırıkkale Üniversitesi

 15. Marmara Üniversitesi

 16. Pamukkale Üniversitesi

 17. Sakarya Üniversitesi

 18. Süleyman Demirel Üniversitesi

 19. Trakya Üniversitesi

 20. Uludağ Üniversitesi

 21. Uşak Üniversitesi

02 /
Türkiye'de ekonometri eğitimi veren üniversiteler
Ekonometrici
06 /
05 /

Ekonometrinin bir bilim dalı olarak Türkiye’de 1960’lar başında yerleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu konunun algılanışını ve gelişimini, Türkiye’deki ilk ekonometrik çalışmalarda yer alan Tuncer Bulutay şöyle anlatıyor.   
“1960’ların başında Türkiye’de planlama, programlama ve bunların da ötesinde ekonometri moda konulardı. Ancak bunlar aynı zamanda bilmediğimiz, anlaması zor görünen gizemli konulardı. Bu dönemde şöyle bir düşünce taşıyorduk: Eğer matematiksel programlamayı ve özellikle ekonometriyi anlayıp bilebilirsek, ülkenin tüm ekonomik sorunlarını çözebilecektik. Buna karşılık, programlama ve ekonometri yöntemlerini anlama ve özümseme konusunda çok şüpheliydik. Ekonometriyi çok zor görmemizin bir nedeni, bu konuyu aldığımız batı ülkelerinde konunun yeterince anlaşılamamış olması ve bir gizem taşımasıydı.” Bulutay ve Uygur (2004, s. 2) devamı için tıklayınız.

Türkiye'de ekonometrinin tarihsel gelişimi

Genel olarak ekonometri, ekonomi, matematik ve istatistiğin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir bilim dalıdır. Amaç matematik ve istatistikten yararlanarak, ekonomik yasaları sayısal olarak ortaya çıkarmak; ayrıca çeşitli ekonomik sorunların sayısal olarak incelenmesine ve doğru kararların alınmasına yardımcı olmaktır. Ekonometri sözcüğü, kökeni Yunanca'da "Oikonomia" ve "Metron" sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. "Oikonomia" ev ve çiftlik yönetimi anlamına ve "Metron" da ölçme anlamına gelmektedir. Demek ki ekonometri ekonomik ilişkileri ölçen ve bunun için gerekli tüm yöntemleri kapsayan bir bilim dalıdır.
Burada hemen şu hususun açıklığa kavuşturulması gerekir. Matematiksel iktisatta ele alınan problemlerde değişkenler arasındaki ilişkiler deterministiktir. Ekonometri ise, yalnız rastlantısal (stokastik) ilişkileri içine almaktadır. Ekonometrik teori ve uygulama bu temel üzerine kurulmaktadır (KILIÇBAY, 1980 s. 9).

04 /
Diğer disiplinlerle ekonometrinin ilişkisi

Ekonometri, “ekonomik ölçüm” anlamına gelen bir sözcük olarak ilk kez Norveçli iktisatçı Ragnar Frisch tarafından 1926’da kullanıldı. Frisch (1926). Ancak ekonometrinin bir bilim dalı olarak 1930’lar başında oluşmaya başladığı kabul edilir. Öncesinde, özellikle 1870-1930 döneminde, istatistiksel iktisat veya uygulamalı iktisat olarak adlandırılan çalışmalar vardır. Bu tür çalışmalarda iktisadi verilerin derlenmesi, bu verilerin istatistiksel ve iktisadi anlamda yorumu ve değerlendirilmesi ve iktisadi anlamda yorumu ve değerlendirilmesi ve, belki daha önemlisi, iktisadi kuram ve önermelerin verilerle uyumlu olup olmadığı araştırması başlamıştır.

İktisatçılar, 1870’lerden başlayarak, bu gibi çalışmalara büyük umutlar bağlamışlar, iktisadın bunlarla “bilim” olabileceğini, daha da önemlisi, iktisadi sorunların bu tür çalışmalarla daha iyi anlaşılacağını ve böylece bu sorunlara çözüm yolları bulunabileceğini düşünmüşlerdir. Ancak bu düşünce inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Ercan Uygur'un yazısının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bizim insanımız naziktir. Mesleğinizle ilgilendiklerinde o güne kadar hiç duymadıkları “ekonometrici” yanıtı alınca “yaaaa” ya da “ne kadar ilgi çekici” gibi sözler mırıldanabilirler. Ama gözlerinden bir açıklamaya gereksinim duyduklarını açık seçik görebilirsiniz. Böyle anlarda onları bir işe yaradığımıza, gerçekten de önemli işlerle uğraştığımıza inandırmak yönünde içinizde dayanılmaz bir istek oluşur. Bu durumda “iktisatçıların yaptıkları hataları bilgisayar kullanarak yapan kişilere ekonometrici denir” şeklindeki bir açıklama bizim açımızdan gülümsetici olsa bile büyük bir olasılıkla mesleğimizle ilgilene kişiyi “ne olacak bu memleketinin hali” gibi sohbet konusu farklı bir yöne yönlendirme çabası içine sokar. Artık sohbet konusunu “ekonometriciye” döndürmek nafile bir çabadır. Devamı için tıklayınız.