BSEÇ 320 Simülasyon

DERS BİLGİ PAKETİ

Dersin Adı: Simülasyon

Dersin Kredisi: 3

Dersin Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Gökhan ERKAL

Telefon: 0442 231 2114

E-Posta: gokhanerkal@gmail.com

Dersin Web Sitesi: www.gokhanerkal.com

Adres: Atatürk Üniversitesi İİBF No:312

Dersin Tanımı: Bu derste sistem, benzetim ve modelleme kavramları üzerinde durulacaktır. Özellikle sistemlerin, rasgele etkiler göz önünde bulundurularak benzetim tekniği ile modellenmesi ve analiz edilmesi incelenecektir.

Dersin Amaçları: Dersi alan öğrencilerin elde edecekleri beceriler neticesinde sistem modelleme, geliştirme, analiz etme ve elde edilen benzetim denemesi sonuçlarını yorumlama yeteneğine sahip olması amaçlanmaktadır.

Kaynaklar:

- Bank J. ve diğ, Discrete-Event System Simulation, Practice Hall, 2005

- Erdemir, C., Kadılar, C., Benzetim Tekniklerine Giriş, Hacettepe

Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003

- Frank L. Severance, System Modeling and Simulation, John Wiley & Sons, West Sussex, 2001.

- Gottfried B.S., Elements of Stochastic Procecess Simulation, Prentice-Hall, Englwood Cliffs, New Jersey, 1984.

- Kleijnen J.P.A., W. Van Groenendaal, Simulation : A Statistical Perspective, Wiley, 1992.

- Law A. M. and David Kelton, Simulation Modelling and Anaysis, McGraw- Hill, New- York, 1992.

- Morgan B. J. T. , Elements of Simulation ,Chapman and Hall,London, 1984.

- Pegden, C.D., Shannon, R.E., and Sadowski, R.P. Introduction to Simulation Using SIMAN (2nd ed.),1995

- Ross, Sheldon M., Simulation, Academic Press, Fifth Edition, 2013.

Ders Saatleri:

Perşembe 13:00 / 20:00-22:00

Cuma 08:00-10:00 / 18:00

Haftalık Ders Planı

1. Hafta

Benzetim Nedir?

Amaçları

Avantajı

Dezavantajı

Uygulama Alanları

Temel Tanım ve Kavramlar

Sistem

Sistem modelleri

2. Hafta

Sistem Performans Ölçütleri

Benzetim Modelleri

Statik veya Dinamik

Deterministik (Belirli) ve Stokastik (olasılıklı)

Kesikli ve Sürekli

Stokastik sistem modeli

Stokastik sistem benzetimi

Stoksatik sistem benzetiminde yöntem

3. Hafta

Monte Carlo Benzetimi

Benzetim Dilleri

Benzetim Yazılımları

Tekdüze dağılımlı rastgele değişkenler

Rastgele sayı üretecinde aranan özellikler

İlk rastgele sayı üreteçleri

Eşlenik sayılara dayalı yöntemler

Kalanlar

Güç kalanları

4. Hafta

Güç kalanı yöntemi

Karışık eşlenik yöntem

5. Hafta

Rastgele sayı üretimi

İstenilen aralıkta rastgele sayı üretimi

Sürekli rastgele değişkenler

Kesikli rastgele değişkenler

Rastgelelik testleri

Ki-Kare testi

Sıklık testi

6. Hafta

Aralık testi

İşaret testi

İlişki testi

Moment testi

Kolmogorov-Smirnov testi

Poker testi

7. Hafta

Vize Haftası

8. Hafta

Tekdüze dağılım gösteren uygulamalar

Şans oyunları

Yirmibir oyunu

Rastgele yürüyüş süreçleri

9. Hafta

Basit işletme uygulamaları

Entegral hesabı

10. Hafta

Kuramsal ve görgül dağılımlara uygun rastgele sayı üretme yöntemleri

Ters dönüşüm yöntemi

Üstel dağılıma sahip rastgele sayı üretme

Geometrik dağılıma sahip rastgele sayı üretme

11. Hafta

Görgül dağılımlara uygun rastgele sayı üretme yöntemi

Doğrudan benzetim yöntemleri

Normal dağılıma ait rastgele sayı üretme yöntemleri

Poisson dağılımına sahip rastgele sayı üretme

Gamma dağılımına sahip rastgele sayı üretme

12. Hafta

Reddetme yöntemi

Beta dağılımına sahip rastgele sayı üretme

Diğer ılık fonksiyonları

Uygun dağılımı seçme

13. Hafta

Sanayi ve iş hayatı uygulamaları

Hizmet birimi kullanımı

Makine-Teçhizat bakımı

Envanter denetimi

Ağ çözümlemesi

Risk çözümlemesi

14. Hafta

Kuyruk sistemleri benzetimi

Tek kanallı tek hizmet birimli kuyruk sistemi

Zamana bağlı olarak kuyruk uzunluğunun hesaplanması

Tek kanal tek hizmet birimli kuyruk sistemi ile ilgili bazı kuramsal sonuçlar

© 2016 by Gokhan ERKAL

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now